Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zawiadamia o wydłużonym terminie składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu " Modernizacja gospodarstw rolnych " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydłużony termin składania wniosków - szczegóły